Prosjekt Inuit

Oversikt

I foreningens første fase var det mye detektivarbeid. Det er lykkes oss å oppspore ikke færre enn 26 kajakker, hvorav 23 har Grønlandsk opprinnelse og 3 Kanadisk. Her kommer snart en fullkommen liste.

.