Prosjekt Inuit

Oslo Kajakk klubb

Oslo Kajakk klubb sin gamle grønlandskajakk var prøveklut for foreningens første offisielle oppmåling. Vi målte opp under stiftelsesmøtet. Digitale bilder, tegninger og detaljer kommer.

.