Prosjekt Inuit

Metode

Oppmåling på gang

Her kommer en beskrivelse av fremgangsmåten vi bruker ved oppmåling av en kajakk.

.