Prosjekt Inuit

Kontaktinformasjon

Prosjekt Inuit
v/ Formann Olav Orud

Jarlsborgveien 32
0379 Oslo

Telefon: 97 47 30 73

e-post: olav.orud@hotmail.com

Org. nr. 991413367

Konto: Landkredittbank 9365.13.71102

.