Prosjekt Inuit

Hvem er vi?

Prosjekt Inuit er en forening som har til formål å bidra til bevaring av en viktig del av verdens kulturarv, nemlig originale Arktiske kajakker. Arktiske kajakker er skrøpelige ting som ødelegges av tidens tann. De oprinnelige kulturer som skapte kajakkene er forandret, og det kan være vanskelig å gjenskape kajakkene og kajakkpadlingen, slik det en gang var.

Prosjekt Inuit tar opp tråden som John Heath, Charles Ranshaw og John Brand blant andre startet for mange år siden, blant annet gjennom "Project Eskimo". Disse formulerte ett erklært mål om å få oppmålt samtlige av verdens historiske inuit kajakker. Vi vil forsøke å gjøre vår del til å oppnå det høye mål, ved å måle opp de mange kajakker som finnes i Norske museer og samlinger.

Stiftelsesmøtet

Vi håper foreningen kan spre kunnskap om noe vi brenner for, og kanskje inspirere mennesker i andre land til å starte lignende arbeidsgrupper.

Vi ber dere bære over med en ufullstendig hjemmeside. Den er lagt ut på nettet nå ut fra tanken om at en ufullstendig side er bedre enn ingen side!

.